"Wat heb je gedaan? Hoe heb je het gedaan? Wat heb je geleerd?"

Quantified Self is een beweging die zich bezighoudt met het fenomeen dat de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met het doel informatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren.

De term is in 2007 bedacht in de VS, door Gary Wolf en Kevin Kelly, destijds beide betrokken bij het tijdschrift Wired. Ze merkten dat steeds meer mensen om hen heen allerlei persoonlijke dingen aan het kwantificeren waren en dit deelden via de sociale media. Ze besloten bijeenkomsten te organiseren rondom dit onderwerp en werden bevestigd in het beeld dat ze hadden; er is een trend aan de gang.

Steeds meer mensen doen aan 'selftracking'; ze houden dagelijks bij hoeveel ze bewegen, wat ze eten, wat hun hartslag en bloeddruk is, hoe laat ze naar bed gaan, hoe vaak ze de hond uitlaten of hoeveel luiers ze verwisselen. Omdat het kan, omdat het leuk is en omdat het inzicht oplevert om op basis hiervan betere beslissingen te kunnen nemen.

Vragen? Meer weten? E-mail team@quantifiedself.nl

QS Amsterdam en Groningen worden georganiseerd door Joost Plattel, James Burke, Maarten den Braber, Yuri van Geest, Martijn Aslander, Martijn de Groot en Valesca van Dijk.

Meetup
Wereldwijd worden conferenties en bijeenkomsten georganiseerd waar self- trackers en geinteresseerden ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Meetups in Nederland vinden regelmatig plaats in Amsterdam en Groningen.

www.meetup.com/qsamsterdam www.meetup.com/qsgroningen

"De sfeer rond QS doet denken aan het midden van de jaren negentig, de begin- jaren van het internet. Stilte voor de storm. We staan aan de vooravond van revolutionaire technologische veranderingen met waarschijnlijk een enorme maatschappelijk impact."

Erwin Blom, mediawatcher

- Zelfmeten leidt tot zelfkennis en dat is de eerste stap naar gedragsverandering -

Onderwijs - Onderzoek - Ondernemerschap

In september 2012 is binnen de Hanzehogeschool het Quantified Self Institute opgericht om datgene wat binnen de QS beweging gebeurt, te koppelen aan onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Het QSI is een netwerkorganisatie, waarin studenten, docenten en onderzoekers van verschillende lectoraten en kenniscentra met elkaar samenwerken en uiteenlopende projecten aangaan met partners van buiten het onderwijs, zoals zorg- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

The Big Five For healthy life

De focus van het QSI ligt op zelfmeting in relatie tot gezond opgroeien en gezond ouder worden: Healthy Ageing. Het projectprogramma is opgehangen aan de vijf thema's die grote invloed hebben op de persoonlijke gezondheid; voeding, beweging, slaap, stress en sociale interactie.

Missie: Het stimuleren van een gezonde leefstijl door een combinatie van technologie, wetenschap en fun

vier onderzoeksvragen

  1. Wat is er beschikbaar op het gebied van hardware/software voor zelfmetingen?
  2. Welke technologie voor zelfmeting is gewenst?
  3. Hoe valide en betrouwbaar is de technologie?
  4. hoe effectief is het gebruik van de zelfmetingen voor de gebruiker(s)?

'Zelfmeten op grote schaal leidt tot een verschuiving van kennis over groepen naar kennis over het individu. Dit kan bijvoorbeeld een radicale verandering in de gezondheidszorg betekenen. Denk aan gei╠łndividualiseerde geneeskunde en medicatie.' - Martijn de Groot, programmaleider QSI

Quantified Self Institute (qsinstitute.org)